Murat Çemrek – Covid-19 Salgını Karşısında Küreselleşme ve Milliyetçilik: Söylemlerin Geleceği

Covid-19 pandemisi eşliğinde bugüne kadar bildiğimiz dünya kısmen de olsa yıkılırken yeni bir dünya da siyasetiyle, ekonomisiyle ve sosyolojisiyle yükselmektedir. Yaptıkları işin evsafı gereği sosyal (ve beşeri) bilimciler hayatı anlamak ve anlamlandırmak derdindeyken bu değişim ve dönüşüme elbette bigane kalamazlar.