Kategori: Mekan

2019 Kış Dönemi Dosya Konusu

“Birden Bire Bul Mânâyı Bu Tuhfe Bulanındır”*

                                                                     “Bî-mekânım bu cihânda, menzilim durağım anda”  Yunus Emre ”Ya ben nereye aidim, ey benlerin ey nelerin sahibi!”            Ahmet Murat Atalarımız “dünya, iki...