Yörünge Dergisi

Hazırlayan: Esra Kamacı

Büyük Doğu dergisiyle başladığımız dergi kapakları serisine devam ediyoruz! Yörünge dergisinin kapaklarını toplumsal olaylar ve gelişmeler ışığında mercek altına almak ve fikirlerinizi belirtmek adına sizleri tartışmaya davet ediyoruz.

Kapaklarını incelemeye geçmeden önce Yörünge dergisine dair ufak bir giriş yapalım; Yörünge dergisi 1990-2000 yılları arasında çıkan, “Haftalık Haber Dergisi” alt başlığını kullanan bir dergidir.

Derginin yazı işlerini sırayla; Resul Tosun, Mustafa Yürekli ve Mehmet Köse üstlenmiştir. 466 sayı çıkaran derginin basım yeri İstanbul’dur.

Derginin 5. sayısının kapağında bizleri “Selective Terör” başlığı karşılıyor. Başlığa benzer olarak insanların hedef gösterildiği bir fotoğraf da kapakta yer alıyor.

Derginin içeriği sayının terör temasına odaklandığını gösterir nitelikte. “Selective Terör: Seçilmiş Hedefli Terör” başlıklı yazı ve Resul Tosun’un giriş yazısı olmak üzere tüm dergi bu kapsamda şekillenmiş.

Derginin Aralık 1990 tarihli bu sayısı gelişmeleri sunarken, terör eylemlerindeki farklılaşmayı da sunuyor.

“Günümüz Türkiye’sinde terör eskisinden farklı bir yöntemle gündemi meşgul ediyor. 12 Eylül öncesi olduğu gibi kahvehaneler taranmıyor kalabalıklara ateş açılmıyor.”

Derginin Eylül/Ekim 1992 sayısının kapağında, gazete kupürleri ve televizyon bulunuyor. Görselin üstünde “Geleceğimiz tehlikede!..” başlığı yer alıyor. Kapakta ayrıca “’Cinsel Terör’ tehdit ediyor” yazısı da yer alıyor.

Derginin içeriğinden ve kapağından anlaşılacağı üzere kitle iletişim araçlarının aile yapısını değiştirmesi, dergi ve gazetelerin olumsuz içerikteki paylaşımları konu ediniyor. Dergi, cinsel teröre, reklamlara ve programların meşrulaştırdığı yaşam tarzlarına karşı çıkıyor.

Derginin Şubat/Mart 1995 tarihli sayısının kapağında Necdet Konak imzalı bir karikatür bulunuyor. Karikatürde bir erkek ve bir kadının “Avrupa Gümrük Birliği” kapısından girmek için dans ettikleri görülüyor. Kapakta “Gavur aşıklığı” başlığı da yer alıyor.

Sayıda, “çağdaşlık”, “Avrupalı olmak”, “AB’ye girmek” gibi konular toplumsal, iktisadi ve siyasi yanları ile ele alınıyor. Ayrıca, Medeni Kanun’da evlilik üzerine yapılan değişimler, dergi tarafından toplumun ahlaki zafiyetlerini arttırıcı nitelikte değerlendiriliyor.

Yörünge dergisinin diğer sayılarına ve daha pek çok dergiye İDP Kataloğundan ulaşabilirsiniz. İncelememizi istediğiniz dergileri ve konuya ilişkin yorumlarınızı yorum olarak bekliyoruz!

Leave a Comment

Son Yazılar