Kategori: Kitaplık

Salgınla Yaşamak

Abdülkadir Macit editörlüğünde hazırlanan “Salgın Günlerinde Toplumu ve Siyaseti Yeniden Düşünmek” kitabı dokuz başlık altında salgın günlerini, üzerimizdeki etkilerini ve muhtemel gelişmeleri tartışıyor.

Dokuzuncu Asırda Kahire’de Hadis

İslami ilimlerin teorik olarak kavranılması yanında tarihi arka planın da aynı şekilde bilinmesi, ilimlerin fehmi açısından bir bütünlük arz etmektedir. İslami ilimler dendiğinde özellikle...

Gazzali’de İnsanın Kemali: Eğitim

İdeal bir eğitim modeli ortaya koymak, eğitimin gayesi ile eğitimin öznesi ve nesnesi konumunda olan insana dair derin bir tasavvuru gerektirmektedir. Ü. Betül Kanburoğlu...

Çağdaş İslam Düşüncesinde Islah Fikri

Klasik tecdid anlayışından modern ıslah anlayışına İslami düşünce ve pratiğin yenilenmesi fikrini konu edinen bu çalışma, tecdid ve ıslah düşüncesi hakkında önümüze yeni pencereler...

Dile Düşme Korkusu

Bu yıl Temmuz ayında kaybettiğimiz Adalet Ağaoğlu’nun Everest Yayınları’ndan çıkan Düşme Korkusu adlı öykü kitabının içinde altı öykü bulunmakta. Her bir öykü bir düşüşle...