Kategori: İnsan ve Toplum

Psikolojide “Ahlak” Kavramı

Ahlak kavramı psikoloji sözlüklerinde “doğru ve yanlış ayrımı ile ilişkili olan” olarak geçerken felsefede “bir toplumun/bireyin davranış kalıplarını inceleyen felsefe alt alanı” olarak tanımlandığı...

Dilbilimde Tartışmalı Bazı Meseleler

Dilbilimciler, dil fenomenini nesnel yargılarla açıklama iddiasındadır. İnsan idrakinin bir formu olan dilin doğasını açıklamak; dili deneyci, gözlemci ve betimleyici bir tarzda incelemek “dilbilim”...

Konuşamayan Prens

Yıllardır sordum durdum kendime dil neden bu kadar önemli diye aslında dil mi konuşma mı diye düşündüm hep. Sonunda dil ile konuşmanın arasında fark...

Emek Neydi?

Emek kelimesinin sizde çağrıştırdığı mana nedir? Çalışmak mıdır veya çabalamak? ‘Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü’ demiş Türk Dil Kurumu bu...