100. Yılında Einstein’ın Genel Görelelik Kuramı Yaz Okulu

100. Yılında Einstein’ın Genel Görelelik Kuramı Yaz Okulu, Abuzer Gündüz, 31 Ağustos-5 Eylül

İLEM İhtisas Komisyonu üyesi Abuzer Gündüz, 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde Feza Gürsey Yaz ve Kış Bilim Okulları tarafından gerçekleştirilen “100. Yılında Einstein’ın Genel Görelelik Kuramı Yaz Okulu”na katıldılar. Bizler için raporladığı Yaz Okulu notlarını sizlerin de istifadesine sunuyoruz.

Rapordan kısa bir kesit:
“Galileo ve Newton’un kurdukları klâsik mekanik kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceler ve gravitasyonu basit bir matematik formülle açıklar. Bu noktadan sonra, fiziğin iki yöne ayrıldığını görüyoruz: Bir tarafta Görelilik Kuramı (özel ve genel), öteki tarafta Kuantum Fiziği ve İstatistiksel Fizik. Bunlar birbirleriyle sıkı ilişkileri olması gereken iki ana kuramdır. Özel Görelilik Kuramının matematiksel dayanağı Poincaré, Lorentz ve Minkowski tarafından verilmiş, bu güzel geometrinin fiziksel yorumu Einstein tarafından yapılmıştır. Genel Görelilik Kuramı ise Einstein ve Hilbert tarafından kurulmuştur. Özel Göreliliği içeren Genel Görelilik Kuramı gravitasyonu bir kuvvet olarak değil, uzay zamanın eğriliği olarak açıklar. Evreni kavrayışımızı kökünden değiştiren Görelilik ve kuantum fizikleri 20.yüzyılın en büyük bilimsel bulguları arasında sayılmakla kalmaz, her biri kendi alanındaki fiziksel fenomenleri şaşırtıcı duyarlıkla belirlerler, ama bir o kadar da birbirlerinden farklıdırlar.”

Raporun devamını indirerek okuyabilirsiniz:

Leave a Comment