1960-1980 arası İslamcı Dergiler’de Kudüs ve Mescid-i Aksa

0
2971

Kudüs ve Mescid-i Aksa, özellikle Siyonist ideolojinin yayılmacı politkaları ile işgalinden itibaren İslamcı yazarların sürekli gündeminde baş sıraları tutmuştur. İLEM’in İslamcı Dergiler Projesi (İDP) sonucunda inceleme imkânı bulduğumuz 1960-1980 arası yayınlanan İslamcı Dergiler’de de bu durum izlenebilmektedir. 1967 öncesinde Mescidi Aksa’nın tarihsel ve sanatsal önemine dair sınır sayıda yazı yayınlansa da 1967 yılında gerçekleşen işgal ve 1969 yılında Mescid-i Aksa’nın yakılması ile birlikte pek çok yazarın bu konuda deneme, şiir, hikaye ve makaleler kaleme aldıklarını görüyoruz. İDP’nin veri tabanın yer alan dergiler içerisinde 79 yazı yer alıyor. Bu yazıların 30’u imzasız; ismini okuyabildiğimiz 42 yazar bulunuyor. Bunların bir kısmı tercüme ve bir ksımı da doğrudan Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili haber niteliğinde. Ayrıca şiirler ve şiir çevirileri de bulunuyor. Geçtiğimiz gün Esbat Kapısı’ndaki eylemlerde yaralanan Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri ile 1982’de yapılmış bir röporatjın tercümesi de; bu türe bir örneklik teşkil ediyor.

Aşağıda yıllara göre tasnif edilmiş bir bibliyografya yer almaktadır. Tarih, başlık ve yazar isminin dergi künyesi ile verildiği bu listede yer alan yazılar incelenerek Kudüs davası konusunda İslamcı Dergiler cihetinden tevarüs eden birikim okunabilir.

-1950-

Atilhan, C. R. (1950, Ekim 13). Görünmeyen İnkılap-6. Büyük Doğu, 30, s.10.

-1961-

Konrapa, M. Z. (1961). İslam Tarihinden Sayfalar: Haçlılar ve Büyük Sultan Selahaddin. Hilal, (16), s.15.

-1962-

Ülgen, A. S. (1962). İslâm Dünyasının Sanat Kıymetlerinden: Kudüs’de (el-aksa) Mescid-i Aksa. Selamet, 1(2), s.20.

-1967-

Arslan, S. (1967). Kuveyt’ Ten Müslüman Kardeşlerime. Hilal, (73), s.10.

Cem, S. (1967). Siyonizmin Davası ve Hedefler. Sönmez, (34), s.13.

Duran, S. D. (1967). Mirac Gecesi (leyle-i Mirac). Sönmez, (36), s.11.

Hüdasever, O. (1967, Ekim 15). Kudüs’ü Alacağız Mutlaka Alacağız. İlahi Işık, 2(25), s.1.

Kudüs Müslümanlarındır, Müslüman elinde kalacaktır!
Kudüs Müslümanlarındır, Müslüman elinde kalacaktır!

Kudüs Müslümandır Müsüman Elinde Kalacaktır. (1967), 1(19), s.1.

Orta Şarktaki Büyük Facia -ı-. (1967). Hilal, (72), s.25.

Pilavoğlu, M. K. (1967a, Ocak 8). Hazreti Ömerin Kudüse Girişi Kudüste İlk Ezanı. İlahi Işık, 1(20), s.3.

Pilavoğlu, M. K. (1967b, Ocak 8). Kudüs Tarihi. İlahi Işık, 1(20), s.4.

Pilavoğlu, M. K. (1967c, Ağustos 16). Selâhaddin Eyyûbi’nin Haçlı” Ordularını Mağlup Edişi ve Kudüs’e Girişi. İlahi Işık, 1(21), s.6.

Tethiş. (1967, Aralık 20). Büyük Doğu, (23), s.27.

Vaktiyle Kudüsteki Hz. îsanın Mezarı İçin Ehli Sâlip Muharebesini Tertip Eden Papanın Bugün Meryem Ana Mezarını Ziyaretteki Kasti Ne Olabilir? (1967, Ocak 8). İlahi Işık, 1(20), s.1.

Zafir, H. (1967). Kudüs Bizi Bekliyor. Hilal, 6(72), s.4.

-1968-

Ayaşlı, M. (1968). Filistinde Oynanan Büyük Facia. Tohum, (35).

Kaynayan Kazan Ortadoğu. (1968). Sönmez, (43), s.5.

Zafir, H. (1968). Yahudiler. Hilal, (82), s.22.

-1969-

Hoca, K. (1969). Filistin Kimin Olmalıdır? Hilal, (91), s. 21.

Keskin, B. (1969). Mescid-i Aksa. Milli Gençlik, (6), s.13.

Koçyiğit, M. (1969). Mescid-i Aksa ve Yahudi. İslamın İlk Emri Oku, (92), s.3.

Yahudiler Mescidi Mescid-i Aksayı yakmakla kendilerine mezar hazırlamışlardır.
Yahudiler Mescidi Mescid-i Aksayı yakmakla kendilerine mezar hazırlamışlardır.

Mescid-i Aksa Yakıldı…. (1969). İslam Medeniyeti, (23), s.43.

Öney, C. (1969). Kudüs’ü Kurtarınız. İslam Medeniyeti, 2(25), s.25.

Pilavoğlu, M. K. (1969).Gül Bahçesinde Bülbül Ötüyor Mescidi Aksâ Yanıyor! İlahi Işık, (70), s.1.

Yahûdiler, Mescidi Aksâ’yı Yakmakla Kendilerine Mezar Hazırlamışlardır. (1969). İlahi Işık, (70), s.1.

Tuncalp, E. (1969). Mescid-i Aksa. Fedai, (50), s.2.

Zafir, H. (1969). Mescid-i Aksa. Hilal, (97), s.21.

-1970-

el-Hüseyni, E. (1970). Mescid-i Aksa ve Siyonizm. Hlal, (107), s.12.

Karakoç, S. (1970, Ocak 5). Meydan Ortaya Çıktığında III. Diriliş, (9-10), s.81.

Yahudiler Hakikaten Filistin’in Sakinleri Mi İdiler? (1970). Tohum, (52), s.11.

1971-

Çe., R. (1971, Ocak 20). Kudüs Yanıyor Mu? Büyük Doğu, 28(3).

Kudüs’e Hitap. (1971). Hilal, 11(122), s.122.

Orta-doğu’da Yahudi ile Anlaşma Mümkün Değildir. (1971, Ekim 18). Yeniden Milli Mücadele, (89), s.6.

-1972-

Bu Tefrika İçin İsrail Ne Ödedi? (1972). Yeniden Milli Mücadele, (107), s.16.

-1973-

El Aksâ Karşısında. (1973). Edebiyat, 4(4), s. 1.

El Aksa Karşısında, Edebiyat
El Aksa Karşısında, Edebiyat

Pakdil, N. (3). Notlar I. Edebiyat, 3(1973).

-1975-

Hatipoğlu, İsmail H. (1975). Mescid- i Aksa Yine Mahzun. Hilal, (155), s.4.

-1976-

Ay, A. (1976). Kırağılı Bir Gecede Kudüs’ü Düşlüyorum. Edebiyat, 5(12).

Aksa Şiirleri / Turan Koç
Aksa Şiirleri / Turan Koç

İdi Amin İsrail’in Kudüs’ten Çekilmesini İstedi. (1976, Ağustos 6), 7(331), s. 11.

İslam Alemi,filistinlileri Sonuna Kadar Destekleyecek. (1976). Hilal, (160-161), s.4.

Koç, T. (1976). Aksa Şiirleri I, II. Edebiyat, (14), s.3.

Koç, T. (1976). Aksa Şiirleri III. (15), s.3.

Kudüs İşgalden Kurtulmalıdır. (1976, Mayıs 18). Yeniden Milli Mücadele, 7(328), s.6.

-1977-

İsrail Kudüs’ün Arap Halkını Eziyor. (1977, Nisan 19). Yeniden Milli Mücadele, (376), s.11.

Önder, E. (1977). Bütün Gece Kar Yağdı Üstüne Kudüs’ün. Edebiyat, 5(38-35), s.4.

Pakdil, N. (1977). Bir Yazarın Notları. Edebiyat, (38 artı 35), s.3.

Sedat-Golda Meir. (1977, Aralık 13). Yeniden Milli Mücadele, (410), s.7.

İslamoğlu, M. (y.y.). Kudüs ve Yahudiler. Hilal, 15(171).

-1978-

Kabbani, N. (1978). Kudüs. Edebiyat, 5(38, 45).

Kudüs Kadısına Hüküm: Yahudi Tapınaklarını Yıkınız! (1978). Büyük Doğu, 34(1), s.12.

Ortadoğu Üzerine. (1978). Hilal, (180), s.1.

-1979-

Altunbaş, A. (1979). Kudüs Ey Kudüs, (3), s.6.

Çiftçi, C. (1979). Kutlu Kentler. Mavera, (32), 17.

İsrail Kudüs Halkını Asimile Ediyor. (1979, Ekim 23), 10(507), s.1.

Kral Halid: Kudüs’ü Kurtarmak İçin Tüm İmkanlarımızı Kullanacağız. (1979, Kasım 20). Yeniden Milli Mücadele, 10(511), s.11.

Kudüsle İlgili Seminer… Kudüs’ün Siyonistlerden Kurtarılması İçin. (1979, Nisan 12). Yeniden Milli Mücadele, (513), s.2.

Kudüs’te Bomba Patladı: 2 Ölü, 50’ye Yakın Yaralı Var. (1979, Ekim 15). Akıncı Güç, (8), s.4.

Kudüs’ü Kurtarmak İçin Savaşa Hazırız. (1979, Mayıs 6). Yeniden Milli Mücadele, 10(487), s.11.

Mısır İsrail Anlaşması Akışına Bırakıldı. (1979, Nisan 12). Yeniden Milli Mücadele, (513), s.2.

Milletlerarası Kudüs Konferansı Londra’da Yapılıyor. (1979, Aralık 18). Yeniden Milli Mücadele, 10(515), s.11.

-1980-

Alagöz, M. (1980). Hadiselerin Düşündürdükleri. Hilal, (210), s.16.

Kafirler İslam Topraklarını Gaspederken Biz
Kafirler İslam Topraklarını Gaspederken Biz

Es-Sebili, A. (1980, Aralık 9). Erbakan: Kudüs’ü Kurtaracak Ordunun Bir Milyar İki Yüz Milyon Askeri Var. Sebil, 5(239-240), s.15.

İzzam, S. (1980). İslamın Evrensel Beyannamesi III. Hilal, (211-212), s.28.

Kudüs Meselesi ve Cihad. (1980, Ocak 9). İslami Hareket, 3(30), s.10.

Yüreğimiz Kudüs’de Çarpıyor. (1980). Hilal, 18(211-212), s.30.

-1981-

Göçer, A. (1981). Kudüs Çiçekleri. Edebiyat, 38(73), s.2.

1982-

Deniz, S. (1982). Filistin Sorunsalı. Hilal, (232), s.3.

el-Müctema Dergisi. (1982). Sora Sora… Mescid-i Aksa İmam-hatibi Şeyh İkrime Said Sabriye Kudüs ve Filistin Üstüne Sorularel-M, 6(68), s.66.

Sora Sora, Yorumlu Haberler
Sora Sora, Yorumlu Haberler

Eryüksel, A. (1982). Kudüs Günü Tertiplendi. Mavera, 6(69), s.7.

Koç, T. (1982). Her Gece Ay damlar Kudüs’e. Edebiyat, 5(38 artı 91), s.1.

Nili, Y. (1982). Kudüs Kuşları, 5(38-86), s.2.

Sağlam, A. (1982). Yorumlu Haberler: İsrail Türkiyeye Doğru Bir Adım Daha Attı. Mavera, (68), s.2.

Turinay, N. (1982). Zal Tepesinde Kudüs Kuşları ya da Misafir Kelimeler. Mavera, 6(66), s.19.

-1984-

Bannobhai, ;Shabbir. (1984). Kudüs. Edebiyat, 5(112-113, 118-119), s.1.

-1986-

Burak, M. (1986). Kudüs’ün Gözyaşları. Mavera, 10(120), s.35.

-1988-

Bağımsız Filistin Devleti Kuruldu. (1988). Mavera, (144), s.5.

Patel, Y. (1988, Ağustos 22). El Aksa’yı Taşıyarak. Diriliş, (5), s.8.

-1990-

Elgün, A. Ç. (1990). Müslümanlar ve İlk Kıblenin Durumu. Hilal, (324), s.12.

CEVAP VER

Yorumunuzu yazın!
Lütfen isminizi yazın