Bahar Dönemi Dosya Konusu: Dönüşüm

Tüm dünyada yaşanan son hadiselerin insanlık tarihinde kırılmalara neden olacağı çeşitli çevreler tarafından öngörülmektedir. Bireysel ve toplumsal açıdan neredeyse her yönüyle bir değişim içine “gireceğimiz” bu süreçte, meseleyi “Dönüşüm” dosya başlığı altında İLEMBlog’da değerlendirmek istiyoruz.

İnsanlık olarak karşılaştığımız son olayların iç ve dış dünyamıza kattığı/katacağı yenilikleri ele alacağız. Bu bağlamda hayatlarımızın merkezinde bulunan kavramların, süreç içerisinde “Ne olduğu” ve “Ne olacağı” meselesini “dönüşüm” kavramı ekseninde dosya konumuzda tartışacağız. Böylelikle “dönüşüm” bağlamında; mekân, eğitim, düşünce, insan gibi birçok kavrama yönelik algılarımızın, ilerleyen süreçte zihinlerimizdeki yapısından sıyrılıp sıyrılmama ihtimalini sizlerin de katkılarıyla ortaya koyacağız.

“Dönüşüm” konulu Bahar dosyamıza eserlerinizi bekliyoruz.

İletişim: blog@ilem.org.tr

Leave a Comment

Son Yazılar