Başlangıç Tasavvuru

Yazar: Rümeysa Sena Şeker

“Kelimeler, manaların yerine geçer.
Bu bir işgaldir!”
Doç. Dr. Mehmet Çelik

Kelimenin efsununu çözebildiğimiz kadar manaya erişiriz yahut efsunun ta kendisidir, mana. Kimi zaman zarftır kelimeler, mazrufa ancak taliplisinin -talihlisinin- erişebileceği. Başlangıç… Hapsolan manayı gün yüzüne çıkarmak niyetinde iken sahi; tariftir, yoldur, izahtır, kelimeler… İlk ayette gizlidir, manaya erişmenin anahtarı; ‘İkra’, başlangıçların en manidarı.

Bismillahirrahmanirrahim… Başlangıçların en yücesidir, besmele. Yaratan Rabbin adıyla başlamaktır her işe. Her hayrın başıdır. Rahman’ın kelamının, baş tacıdır neticede.

Kur’an-ı Kerim’in başlangıcıdır Fatiha. Mushafa mazhar olmaya siftahtır. Alemlerin Rabbine olan hamdın delaletiyle, fethe ilk adımdır, biiznillah.

Adem ile Havva’nın yasak meyveyi yemesi ile başlar, dünyaya gönderiliş serüvenleri… Bütün bir evren, insanoğlunun hizmetine sunulur. Dünya imtihanı başlar böylelikle, ahire kavuşuncaya dek. Ebediyete vuslattır, başlangıç.

Fotoğraf: Bilal Şanver

Henüz cenin iken vav misali; doğrulup, Elif olarak gözlerimizi açtığımız dünya. Ve dahi, hayatı vav misali iki büklüm yaşayıp, Elif olarak göçüp gidişimiz bu dünyadan… Başlangıç silsilesi işte bu ya, hayatın ta kendisi.

Hicrettir, başlangıç. İslam’ın yeryüzüne teşrifidir, nihayetinde. Dahası, İsra’nın vuku bulması ile, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ı şaha kaldıran; Miraçtır, başlangıç.

Güneşe gebe geceler, birbiri ardı sıra günler… Kainat defterinin tasavvuru, başlangıçtır kuşkusuz. Havayı, suyu ve toprağı ihya eden cemredir, başlangıç. Güzün, bahara kavuşmasıdır evvela. Solan her nebatat yeniden yeşermeyi düstur edinmiştir adeta. Sahi, her diriliş, bir başlangıç değil midir?

Takvimdeki her yaprak eksilerek şahittir nice bitişlere. Yeni yapraklara kavuşuncaya dek… Her bitiş, bir başlangıçtır. Yeniden başlamayı şiar edinmek Rabbin tecellisidir nihayetinde.

Lütuftur başlangıç.. Umutlara açılan kapıdır. Tazelenme niyetidir, tekrara meydan okuyarak. Bilakis, tekrar, istikrar yansımasıdır elbette. Başlangıcı sebata tabi tutmak en doğrusudur belki de.

Rabbin tevbe kelamlarında gizlidir, yeniden başlayanların ehemmiyeti. Vicdan muhasebesine teşebbüsün, fıtratı terbiye niyeti. Değil midir ki O, mağfireti sonsuz olan? Bir adım gelene, bin adım koşan. Tevbe ki, başlangıçların en şereflisidir, amenna.

Başlangıç… İzana bakmak yetmez, görmek lazım, şayet. “Bulanlar ancak arayanlardır, elbet.” O mana ki, nice sırlara müptela. Hurufu mukatta değil bu ya! Nice manalara mazhar olup, yeniden başlayanlardan olabilmek duasıyla…

Leave a Comment