Sudan İzlenimleri: Geçmişten Bugüne Sudan’da İslami Hareket

Sudan İzlenimleri: Geçmişten Bugüne Sudan’da İslami Hareket, Vahdettin Işık, 5 Aralık 2015 Cumartesi, 17.00

İLEM kademe programı hocalarımızdan Vahdettin Işık, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Sudan’a dair gözlemlerini İLEM’de paylaştı. Konuşmasında Hartum şehri izlenimleri üzerinden genel Sudan portresi çizerek yaşadığı tecrübeleri aktaran Işık, İslam dünyasında yaşanan krizlerin nasıl atlatılabileceği sorusuna yanıt ararken, Türkiye’nin batı ve İslam dünyası arasında köprü kurmasında bu ülkelerin iyi tanınmasının gerekliliğine değindi. Özellikle Ortadoğu’daki İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm İslam âleminin kabul ettiği akil insanlardan Turabi Bey’in Sudan için önemini vurguladı.

Köklü bir medeniyet havzasına sahip olan Sudan, İslam dünyasının parçalanma süreciyle birlikte köklü kopuştan nasibini almış ve Osmanlı Devleti’nin iç karışıklıklarından etkilenerek İngiliz sömürgesinde hem ekonomik hem kültürel hem de siyasi yıkıma uğramıştır. Petrol kaynaklarının zenginliği sebebiyle bölgesel dengeler kıskacında ikiye ayrılan Sudan’da Darfur merkezli bir siyasi çalkantı da söz konusudur.sudan-izlenimleri-gecmisten-bugune-sudan-da-islami-hareket_c7af30950ab0a1b0fd1a8de1b8c2eb479ae8b559

Sudan’ın modernleşme sürecini tamamlamamış bir ülke olmasına olumlu yaklaşan Işık,  ülkede yüksek binaların olmamasının insanın iç dünyasında huzura ulaşmasına imkân sağladığını dile getirdi. Sudan’da kadınların sosyal ve ekonomik alanın içerisinde etkin ve hemen her alanda çalışarak söz sahibi olduklarından bahseden Işık, Afrika’nın geleneksel kıyafetlerine benzer tarzda giyinen Sudanlı kadınların giyim tarzının ülkeye kattığı canlılıktan çok etkilendiğini aktardı. Ayrıca hocamız, ülkenin ulaşım yönünden geri kalmışlığına karşın Rakşa adı verilen mobiletlerin Sudan’a özgün bir tarz oluşturduğuna değindi. Işık, konuşmasında ekonomik olarak pek çok bereketli alana sahip olmasına rağmen bu alanların yalnızca %3’nün kullanan Sudan’da pamuk ekiminin ve hayvancılığın öneminden bahsetti. Balıkçılığın ekonomideki etkin rolüne değinen Işık, eğitim açısından modern batı ilimlerinin devlet okullarında müfredatta hakim olduğunu sözlerine ekledi. İslami ilimlerin yine devlet okullarında öğretildiğini aktaran Işık, farklı dinlerin ve mezheplerin kendi yöresel okullarında öğretilmesinin Sudan’ın fikir dünyası açısından oluşturduğu renkliliğe vurgu yaptı. Türkiye’nin bu tarz Ortadoğu ülkeleriyle öğrenci değişikliğinin olması gerektiğine dikkat çeken Işık, bu durumun I. Dünya Harbi ile iletişimi kesilen İslam dünyasının yeniden yapılandırılması için büyük önem taşıdığına işaret ettikten sonra bir akademisyen olarak bu yönde dua edip konuşmasını sonlandırdı.

Leave a Comment