Ana Sayfa Etiketler Dil

Etiket: dil

Dil, Ahlâk ve Siyaset Düşüncesinde Taşköprülüzâde’nin Rolü

0
Tarihin bir döneminde ortaya konmuş eserlerin asırlar sonra okuyucularına anlam ifade etmesi için eseri okumazdan evvel o metnin kaleme alındığı dönem, müellifin...

Konuşamayan Prens

0
Yıllardır sordum durdum kendime dil neden bu kadar önemli diye aslında dil mi konuşma mı diye düşündüm hep. Sonunda dil ile konuşmanın arasında fark...

Milli-yet(çilik) Üzerine Bir Bakış

0
Millet ve Milliyetçilik Millet kavramı, Latince ‘’ırk’’ veya ‘’doğuş’’ teriminden türemiştir. Eric J. Hobsbawn’a göre millet, “nesnel ve öznel tanımlarla ele alınamayan, tamamen modern bir...

Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat ve Edebi San’atler Adlı Eserlerin Karşılaştırılması

0
Belâgat; aslen Arapça bir kelime olup, sözün yerinde ve zamanında, açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmesine denmektedir ki üç bölümden oluşur. Meâni; sözü...

Abdülkâhir Cürcânî’de Dil, Söz ve Fesahat

0
Abdülkâhir Cürcânî’de Dil, Söz ve Fesahat, M. Taha Boyalık, 21 Mart 2015 Cumartesi, 17.00 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi M. Taha Boyalık, 2014 yılında Marmara...