Ana Sayfa Etiketler Din

Etiket: din

Potansiyel Bir Varlık Olarak İnsan

0
İnsan bilebilen ve bilebildiğinin farkında olan bir varlıktır. Onun bu durumu kendisine bilme isteğini de doğurur ve ilk bilmek istediği kendisinin mahiyeti, bu mahiyet tarifi...

Milli-yet(çilik) Üzerine Bir Bakış

0
Millet ve Milliyetçilik Millet kavramı, Latince ‘’ırk’’ veya ‘’doğuş’’ teriminden türemiştir. Eric J. Hobsbawn’a göre millet, “nesnel ve öznel tanımlarla ele alınamayan, tamamen modern bir...

Ahlâkın Aklı ve Dini Olmalı Mı?

0
İnsanlık tarihinin kadim meselelerinden biri olan ahlâk, filozoflar ve birçok İslam düşünürü tarafından ele alınmış ve hakkında çok sayıda eser telif edilmiştir. Zeynep Kübra...

Din ve Felsefe Çatışması (?)

0
Ortalama bir felsefe eğitiminde (bir çok üniversite de buna dahil) din ve felsefenin bir çatışma içinde olduğu, dinin dogmalarının felsefenin ihtiyaç duyduğu özgür düşünceyi...

Kadın Sahabe Kimliklerinin Siyer Romanlarında Ele Alınış Biçimleri

0
Kadın Sahabe Kimliklerinin Siyer Romanlarında Ele Alınış Biçimleri, Gönül Yonar, 15 Şubat 2016, 18.00 Gönül Yonar, sunumunun başında 2000 sonrası Türk edebiyatında görülmeye başlanan, siyer konulu romanlarda kadın...

Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla

0
Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, İstanbul, İletişim, 2011, 338 s. Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla adlı eserinde Leo Huberman kendine has bir dünya tarih yazarlığı...

Sanatın ve Kutsalın Alanı

0
Roman, tiyatro gibi edebi türlerin işlevleri ve mahiyetleri hakkında genel olarak iki görüş vardır. Bazılarına göre bunlar sadece birer araçtır ve insanlar bunları kullanarak...

Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta’daki Mürsel Rivayetler

0
Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta’daki Mürsel Rivayetler, Rahile Kızılkaya Yılmaz, 20 Aralık 2014 Cumartesi, 16.30 Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak...

Kur’an’ın Dört Temel Terimi – Mevdudî

0
Kur'an'ın Dört Temel Terimi, Ebu'l-A'la el-Mevdudi, çev. Mahmud Osmanoğlu, Özgün Yayıncılık, İstanbul, 2001, 144 s. İslam dinine göre, İslam dinine müntesip olmanın altı şartı vardır. Bu altı şarttan biri...