Etiket: eğitim

Okulsuz Toplum

Ivan Illich’in yedi makaleden oluşan kitabı, adından belli olduğu üzere toplumu okulsuzlaştırma iddiasını ortaya attığı ve onu birçok yönden temellendirdiği makalelerden oluşmaktadır.