Etiket: Enformasyon

Vücuddan Vahdete

Son dönemlerde Türkiye’de üzerine tartışılmaktan oldukça hoşlanılan bir kavram var: Taşra sıkıntısı. Özellikle Nuri Bilge Ceylan sonrası bu kavram çok daha göz önüne gelir...

Jeokültürel Elitizm ve Üç Husus

Bilgiye erişimin, daha da önemlisi bilgiyi oluşturabilme ve paylaşabilmenin herkes için mümkün hale geldiği enformasyon devrimi ertesinde jeokültürel elitizm hala nasıl varlığını sürdürebilmektedir?