Kategori: Düşünce

İsis’in Peçesini Aralamak

“Ben, olan ve olmakta olan ve olacak her şeyim ve hiçbir ölümlü elbisemi kaldıramadı” insanın doğayla ve dış dünyayla ilişkisinde daimi bir metafor olan...

Akademik Sorumluluk Tanımlanabilir mi?

Ülkemizde lisansüstü eğitim süreçlerini resmi olarak çerçevelendiren bir ders, her lisansüstü öğrencisi için en az bir kez başarı ile tamamlanması zorunlu olarak müfredatta yer...

Medyanın Meşrulaştırdıkları

Medya, insanın yaşadığı dünyaya dair bir şeyleri bilme ihtiyacını gideren, bir yandan bireyin kendisi gibi olan diğer insanların varlığını görmesini bir yandan da suçu,...

Vücuddan Vahdete

Son dönemlerde Türkiye’de üzerine tartışılmaktan oldukça hoşlanılan bir kavram var: Taşra sıkıntısı. Özellikle Nuri Bilge Ceylan sonrası bu kavram çok daha göz önüne gelir...

Meşk’in Dili / Musikinin Mimarisi

Ömrü 600 seneye yaklaşan Türk Musikisi, dünyanın en uzun sanat geleneklerinden biridir. Bilhassa Osmanlı döneminde doruk noktasına ulaşan musiki geleneği şimdilerde geçmişe ışık tutan...

Jeokültürel Elitizm ve Üç Husus

Bilgiye erişimin, daha da önemlisi bilgiyi oluşturabilme ve paylaşabilmenin herkes için mümkün hale geldiği enformasyon devrimi ertesinde jeokültürel elitizm hala nasıl varlığını sürdürebilmektedir?

Camus’den Covid’e Enformasyon Açlığı

Endüstri Devrimi ve Fransız İhtilali ile başlayan Yeni Çağ’ın sırtımıza yüklediği bir başka ihtiyaç enformasyon açlığıdır. Orta Çağ’da ve günümüzde küçük bir azınlığın dışındaki...