Etiket: ilem blog

Muharrem’de İran

İran’a dair gözlem ve bilgilerimi aktarmadan evvel, bölge halkı ve Şii dünyasında Muharrem Ayı’nın önemine dair birkaç temel bilgilendirmede bulunmak yerinde olacaktır. Hz. Hüseyin...

Evvel ve Ahir Zaman İçinde Bir Türkiye

Engin Geçtan, o çocuğa bunu düşündüren ve söyletenin neler olabileceğini, özellikle 1980 darbesinin ardından geçirdiğimiz toplumsal değişimlere dair tespitleriyle inşa ettiği denemelerde irdelemeye çalışıyor...

Ortadoğu Neresi

Kelimeler insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü öğrenilen, duyulan veyahut maruz kalınan kelimeler dahilinde düşünebilir insan. Bu yüzden dile gelen ifade, o kişinin...

İslam-Batı Medeniyetleri Üzerine

Tahsin Görgün’ün İslâm-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi başlığıyla okura sunulan metni, “Civilisation” kelimesinin tahliliyle başlayıp bugün geldiğimiz noktada insanın hayatına bir noktada anlam katacak...

Sanal Cennet, Gerçek Cehennem

Metaverse modern bireylere, fiziksel dünyanın ve bedenimizin sağladığı sınırlı imkanların üstüne çıkabileceğini düşündürmeye başladı. Yani isminden de anlayacağımız gibi “evren ötesilik” kendini doyurmakta zorlanan...

Şerif Mardin’in Türk Modernleşmesi Üzerine

Türk Modernleşmesi, ismine münhasır olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son devirlerinden başlayarak genel olarak makalelerin ilk basıldığı 1950’li yıllara kadar geçen değişim, modernleşme ile ilişkilendirebileceğimiz bürokratik...

Sosyal Medyanın Karanlık Yüzü: Sosyal İkilem

Gündelik hayatımızda sorgulamaksızın sergiliyor olduğumuz davranış örüntülerimize, neredeyse diğer hepsini gölgede bırakmaya muktedir olacak denli güçlü bir yenisi eklendi: ekrana bakmak. Belki ekranda kalmak...

Bir Metafizik Olgu Olarak “Kendilik”

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun 2003-2010 yılları arasında Anlayış dergisindeki yazılarından derlenen Kendini Aramak eseri; kendilik bilinci etrafında, medeniyet teşekkülünde rol alan diğer birçok mefhumu...