Ana Sayfa Etiketler Kitap

Etiket: kitap

Bir Çiftlik Yaratmak

0
    Orwell G. (2017). Hayvan Çiftliği. İstanbul: Can Yayınları. "Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir.”   George Orwell 20. Yüzyılın başında Hindistan’da doğmuş bir İngiliz’dir....

Tanzimat Dönemi Romanları

0
Tanzimat dönemi birçok kafa karışıklığının bulunduğu, yaşandığı bir dönemdir Türkiye için. Bu kafa karışıklığı siyasetten edebiyata geniş bir yelpazede zuhur etmiştir. Osmanlı Devleti’nin çökmeye...

Klasiklerimizin Doğru Yorumlanmasının Önündeki Engeller: Mukaddime Örneği

0
Kişiyi döneminin çocuğu olması sebebiyle, içine doğduğu zaman ve mekândan koparmak mümkün değildir. Bu yüzdendir ki bir kimseyi hakkıyla anlayıp yorumlayabilmek için yaşadığı toplumun...

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu Sergisi

0
“Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu”, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) sürekli sergileri arasında yer alıyor. Sergi, İslam sanatının 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar...

Darülfünun’da Ahlak Dersleri ve Ders Kitapları

0
Darülfünun’da Ahlak Dersleri ve Ders Kitapları, Melek Yıldız Güneş, 3 Ekim 2015 Cumartesi, 17.00 Melek Yıldız Güneş, Darülfünun’da Ahlak Dersleri ve Ders Kitapları isimli yüksek...

Okulsuz Toplum – Ivan Illich

0
Okulsuz Toplum, Ivan Illich, çev. Mehmet Özay, Şule Yayınları, İstanbul, 2013, 141 s. Okulsuz Toplum adlı bu kitap, Ivan Illich’in değerlerin ve daha çok öğrenimin kurumsallaştırılmasını sorguladığı makalelerinden oluşmaktadır. Yazarın...

Kur’an’ın Dört Temel Terimi – Mevdudî

0
Kur'an'ın Dört Temel Terimi, Ebu'l-A'la el-Mevdudi, çev. Mahmud Osmanoğlu, Özgün Yayıncılık, İstanbul, 2001, 144 s. İslam dinine göre, İslam dinine müntesip olmanın altı şartı vardır. Bu altı şarttan biri...

İslamın Bugünkü Meseleleri – Erol Güngör

0
İslam'ın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011, 264 s. Prof. Dr. Erol Güngör, çağdaş Türk-İslam düşüncesinin temel referanslarından sayılan büyük düşünürlerimizden biridir. Kendisi Doğu-Batı denklemini çok iyi...

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz – İsmail Kara

0
İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, İsmail Kara, Dergah Yayınları, İstanbul, 2013, 214 s. Asırlar öncesinden bize miras kalmış en önemli hazine ilimdir. Doğduğu...

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek – Marshall G. S. Hodgson

0
Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Marshall G. S. Hodgson, çev. Ahmet Aydoğan, Yöneliş Yayınevi, İstanbul, 2003, 487 s. İslam Medeniyeti tarihi Orta Doğu tarihi bağlamı içerisine mi yerleştirilmeli yoksa dünya tarihi...