Kategori: Kitaplık

Evvel ve Ahir Zaman İçinde Bir Türkiye

Engin Geçtan, o çocuğa bunu düşündüren ve söyletenin neler olabileceğini, özellikle 1980 darbesinin ardından geçirdiğimiz toplumsal değişimlere dair tespitleriyle inşa ettiği denemelerde irdelemeye çalışıyor...

İslam-Batı Medeniyetleri Üzerine

Tahsin Görgün’ün İslâm-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi başlığıyla okura sunulan metni, “Civilisation” kelimesinin tahliliyle başlayıp bugün geldiğimiz noktada insanın hayatına bir noktada anlam katacak...

Şerif Mardin’in Türk Modernleşmesi Üzerine

Türk Modernleşmesi, ismine münhasır olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son devirlerinden başlayarak genel olarak makalelerin ilk basıldığı 1950’li yıllara kadar geçen değişim, modernleşme ile ilişkilendirebileceğimiz bürokratik...

Bir Metafizik Olgu Olarak “Kendilik”

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun 2003-2010 yılları arasında Anlayış dergisindeki yazılarından derlenen Kendini Aramak eseri; kendilik bilinci etrafında, medeniyet teşekkülünde rol alan diğer birçok mefhumu...

Nazari İlimlerin Cümle Kapısı

İslam Düşünce Gelenekleri, Ömer Türker’in Cins Dergisinde yayımlanmakta olan “İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar” üst başlıklı yazı serisinden derlenerek kitap haline getirilmiştir. Türker, kitabın...

Küresel Güvenliğin Perde Arkası

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Berdal Aral; BM güvenlik sistemine İslami bir bakış açısı sunduğu Küresel Güvenlikten Küresel...

Biyolojik İdeoloji: DNA

Richard Charles "Dick" Lewontin, Harvard Üniversitesinde biyoloji lisans eğitimini tamamladı yine aynı Üniversitede matematiksel istatik alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan Lewontin, Colombia Üniversitesinde zooloji alanında...

İslam Hukukunda Kadın ve Aile

İslam Hukuk Profesörü olan Wael B. Hallaq, İslam hukuku alanında önde gelen isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Yazar, oryantalist tezlere karşı İslâm hukukunun uygulanmasındaki...

İnançtan Üsluba Mimariden Hayata

İslamda Şehir ve Mimari kitabında bulunan önsözde “Mimarlık varlığın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir. Bu sebeple başarılı bir mimarlık faaliyetinin gerçekleşmesi, kültürel oluşumun temel...

Son Yazılar