Frıedrıch Nıetzsche

Hazırlayan: Merve Tuğba Akan

“Güç İstenci”, Üstinsan”, “Bengi Dönüş”, “Tanrının ölümü” gibi ifadeleriyle tanınan Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin bugün ölüm yıl dönümü. On dokuzuncu yüzyıl sonunun en popüler ve en etkili filozofu olan Nietzsche’nin İslamcı dergilerdeki izlerine gelin birlikte bakalım.

Genç dergisinin Eylül 2013 tarihli 84. sayısında Yusuf Temizcan, “Tanrı’nın Öldüğünü Düşünen Filozof Friedrich Nietzsche” başlıklı yazısıyla, Nietzsche’nin hayatı ve düşüncelerinin oluşumundaki arka plan hakkında bizleri bilgilendiriyor.

Esra Avcı, Bilgi ve Düşünce dergisinde “Apollonca Konuşan Dynosis, Nietzsche” başlıklı yazısıyla, Nietzsche’nin tanıklığını yaptığı çağın sancılarını evrensel üslupla anlatma çabasını, insana ait değerleri hatırlatma ve gün ışığına kavuşturma kaygısı olduğundan bahsediyor.

Derkenar dergisinin 14. sayısında “Nietzsche ve Üstinsan” yazısıyla Edip Aktaş, üstinsan teorisinin temellerini atabilmek için insanı çok iyi tanıması gerektiğinin farkında olan Nietzcshe için, felsefeye psikolojiyi de sokarak bu alanda öncülerden biri olduğunu söylüyor.

Sedat Umran, Diriliş dergisinde “Bir Sanatçı Olarak F. Nietzsche” başlıklı çeviri yazısıyla, Nietzsche’nin dönemlerinin birbiriyle uyumlu olmaması ve aralarında mantıki bir bağın bulunmamasından dolayı akademi çevresinde sistematik bir düşünür olarak görülmediğini aktarıyor.

Friedrich Nietzsche’nin çeviri metinlerine ve hakkında yazılan daha pek çok yazıya ulaşmak için İDP kataloğundan faydalanabilirsiniz. bit.ly/3CR8JML

Leave a Comment