Sirkeci’de Dergiciler Yahut Asım Gültekin’e Vefa

Yazar: Ayşe Uslu

Bu yıl 12’ncisi tertip edilen uluslararası dergi fuarı, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) himayesinde tarihi Sirkeci Garı’nda misafirlerini ağırladı. Fuar kapsamında dergicilik, güncel kültür sanat faaliyetleri, okur-yazar münasebetleri ve dahası adına kelam etmeden önce fuarın da adına tertip edildiği merhum Asım Gültekin’den bahsetmek elzemdir.

Gar boyunca uzanan stantlarda 300’ü aşkın dergi okurların alakasına arz edildi.

İslamcı dergilerin birçoğunda emeği bulunan eğitimci-yazar-gazeteci Asım Gültekin, kimilerinin hasbi yol arkadaşı, kimilerinin yol gösteren hocası, hevesli toy dergicilerin ise Asım ağabeyiydi. Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi can kuşunu setreledi. Asım ağabeyimiz dar-ı bekaya irtihal etti. Bizzat tanışma şerefine nail olamasam da halihazırda mensubu olduğum mecmuamıza bir yazısı ile iltifatta bulundu. Bizler gibi birçok genç derginin, dergicinin yazmaya, üretmeye teşvik edilmesinde öncü isimlerden biriydi; fuarlar, ödül merasimleri, sergiler, müzakereler, okuma halkaları, dersler, sohbetler… Gök kubbeye bir hoş seda bırakıp memleketi Amasya’ya sırlandı.

 “Göçtü kervan kalmak yok”

Talebeleri, dostları, kardeşleri göçen kervanın ardından bu yıl da yola koyuldu. Uluslararası Dergi Günleri mahzun ve bir o kadar gayretli dergicilerin katılımıyla 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında tarihi Sirkeci Tren Garı’nda gerçekleşti. Gar boyunca uzanan stantlarda 300’ü aşkın dergi okurların alakasına arz edildi. Pandemi sebebiyle beynelmilel sahada bu yıl bir akis bulunamasa da Karadağ’dan fuara iştirak eden dergiciler, Balkanlar’a uzanan köprü vazifesiyle Sirkeci’de arz-ı endam ettiler. En gözde stant hiç şüphesiz “Asım Gültekin’e Vefa” standıydı. Fuarda bulunan neredeyse bütün dergilerde şahsından bir hatıra vardı. Kiminde bir yazısı, kiminde bir fikri, kiminde ise yetiştirdiği bir talebesi… Öyle ki onun anıldığı sayılardan müteşekkil vefa standında onlarca dergi vardı.

İslamcı dergilerin birçoğunda emeği bulunan eğitimci-yazar-gazeteci Asım Gültekin, kimilerinin hasbi yol arkadaşı, kimilerinin yol gösteren hocası, hevesli toy dergicilerin ise Asım ağabeyiydi.

Vefa standı –tesadüf olmadığı aşikar- genç dergicilerin stantlarının hemen yanına kurulmuştu. Bunun gibi pek çok zarif nüktenin unutulmadığı organizasyonda Genç Dergiler Birliği’nin ve yönetici kadrosunun gayretleri herkesin malumu oldu. Lise ve üniversite talebelerinin çıkardığı dergiler ziyaretçilerin yoğun ilgisine ve takdirine mazhar oldu. Stantlarda her derginin nevi şahsına münhasır olma arzusu sanatlı afişleri, bilgi yarışmalarını, cömert ikramları beraberinde getirdi. Genç dergicilerin stantlarında pek rastlamasam da finansını büyük kurumların sağladığı dergiler daha doğrusu kurum bültenleri bilabedel dağıtıldı. Dergiciliği baltaladığını düşündüğüm bu vaziyet karşısında meccanen çalışıp -gerektiğinde harçlığından arttırıp- ortaya edebi bir ürün çıkaran genç dergilere diğerlerine kıyasla daha çok teveccüh gösterilmesi haklı bir kıvanç duymama sebep oldu.

Stantlardaki yoğun mesainin yanı sıra kültür-sanat etkinlikleri de beş gün boyunca ara vermeden devam etti. Usta dergicilerin edebiyat meraklıları ile bir araya geldiği sohbetler ders niteliğindeydi. Hassaten Ali Ayçil ile yapılan söyleşiden birçok genç dergicinin yeni ufuklarla ayrıldığını umuyorum. Konusu Asım Gültekin olan karikatür sergisi fuarın girişinde ziyaretçilere sunulmuştu. Ufak çaplı konserlerle renklenen fuarda Türk sanat müziği icraları, ezgiler, türküler ve marşlar kulaklardaydı. Boyama, hat, kaligrafi gibi sanatların öne çıktığı etkinlikler stantları şenlendirdi.

Dergicilik faaliyetlerine büyük katkı sunan Geleneksel Uluslararası Dergi Günleri umarız önümüzdeki yıllarda daha çok dergi ile hemhal olmamızı sağlar. Yazının ve düşüncenin hayatımızdan eksik olmaması temennisi ile…

Merhum Asım Gültekin’in ruhuna el-Fatiha.

Ayşe Uslu

1998 yılında Konya’da doğdu. İlkokuldan lise yıllarına kadar eğitimine Konya’da devam etti. Lise öğreniminden sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimine başladı, hâlen burada 4. sınıf talebesidir. İlem eğitim programında 2. kademe talebesidir.

Leave a Comment