Değişen İnsan Değişen Çevre Algısı

İnsan düşünen bir varlık olarak alemde yaşayan canlılar arasında en yücesi olarak görülebilecekse de bu, onun dışında kalan varlıkların insanın isteği doğrultusunda dilediği gibi kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Oysa modern dönemde değişen özne ve dünya algısıyla birlikte insanın çevreyle olan uyum ilişkisi öznenin tahakkümüne dayalı bir tavra bürünmüştür.

Hanife Kutgi, insan ve çevre arasındaki ilişkiyi ele aldığı yorum metninin ilk bölümünde insanın değişen çevre algısını açıklanmaya çalışmaktadır. Bu düşünceler ışığında Kutgi, metninin ikinci bölümünde ise Türkiye’nin ekonomik kalkınma süreci içerisindeki çevre politikasını çeşitli örnekler çerçevesinde mercek altına almaktadır.

Kutgi metninde çevreyle ilgili hassasiyetin, gelişmişliğe ve kalkınmaya karşı çıkan bir söylem olarak değil, gelecek nesillerin emaneti olan dünyanın yaşanılası bir yer olmaktan çıkmaması için bir uğraş olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.

Yazının tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

One thought on “Değişen İnsan Değişen Çevre Algısı”
Leave a Comment