Haksöz Dergisi

Hazırlayan: Esra Kamacı

Bundan 31 yıl önce Müslüman gençlerin İslam’ı anlamak, yaşamak ve yaşatmak çabalarının bir ürünü olarak Haksöz dergisi yayın hayatına başladı. Bu vesile ile Hamza Türkmen’in sözlü tarih görüşmeleri kapsamında Haksöz dergisinden nasıl söz ettiğini incelemek ister misiniz?

Hamza Türkmen; Yöneliş Yayınları, Dünya ve İslam dergisi, Haksöz dergisi gibi yayıncılık geçmişinde önemli yer kaplayan faaliyetlerde kurucu olarak görev yapmıştır. Sözlü tarih görüşmeleri kapsamında da Türkmen, bu faaliyetlerden ve yayıncılığın değişim sürecinden söz ediyor.

Türkmen’in çeşitli dergilerde yer alan makalelerinin yanı sıra telif eserleri de mevcutttur. Bunlardan bazıları; İslami Uyanış Sürecimiz ve İslamcılık Söyleşileri, Gelecek Tasavvurumuz ve Ortadoğu İntifadası, Türkiye’de İslamcılık ve Özeleşiri gibi eserleri.

Türkmen’in dergilerle Milli Mücadele dergisi ile başlayan ilişkisi Büyük Doğu, Hareket Dergisi, Pınar, Yeniden Milli Mücadele, Düşünce, Mavera gibi birçok dergi ile birlikte devam ediyor.

Haksöz dergisinin de kurucularından olan Türkmen, Dünya ve İslam dergisini çıkartıyorken Haksöz’ü çıkartmaya karar verdiklerini aktarıyor. “Bizim aylık bir dergi çıkartma isteğimiz vardı uzun erimli, bütünsel bir dergi olsun istiyorduk.”

Haksöz’ün kuruluş amacını Türkmen şu sözler ile ifade ediyor: “Türkiye’de bir İslami uyanış var, yaşanan olaylar hakkında siyasi analizler yapılması lazım; hikayeci yaklaşımlardan arınıp ümmet coğraftasında İslami hareketler hakkında haberdar edici bir şeyler yapalım istedik”

Hamza Türkmen, Haksöz dergisini çıkartırken en büyük avantajlarının Rıdvan Kaya gibi Boğaziçi Üniversitesi’nden dil bilen kişilerin de bu süreçte yer almaları olduğundan söz ediyor. Türkmen, Dünya ve İslam’ın Haksöz açılmadan önce yayın hayatının bittiğini aktarıyor.

Haksöz dergisinin 30. yılı kapsamında hazırlanan, derginin ilk sayısının incelendiği içeriğe göz atmak isterseniz:

Sözlü tarih görüşmeleri kapsamında Haksöz dergisi gibi daha pek çok derginin hikayesini birinci ağızdan dinleyebilirsiniz.

https://sozlutarih.idp.org.tr

Leave a Comment