İLEM Eğitim Programı 18. Dönem Öğrencilerini Mezun Etti

Yazar: Fatmatüz Zehra Yoksul

İlmi Etüdler Derneği ailesi 4 Mayıs Cumartesi günü, 18. dönem öğrencilerini dolu dolu bir programla mezun etti. Öğrencilerimiz 3 yıldır ikinci bir üniversite yoğunluğuyla devam ettikleri eğitim programından nihayetinde mezun oldular.

Mezuniyet programı İLEM Eğitim Komisyonu Başkanı Yunus Çolak’ın açılış konuşması ile başladı. Çolak, konuşmasının başında mezun olacak 53 yol arkadaşından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitim programında yapılan ihtiyaç temelli değişimlere değindi. Sözlerinde; hayata geçirilen dil çalışmalarından, dönem sonu yapılan müzakere meclislerinden bahseden Çolak, bu çabalarının sonucunun tahmin edilenden daha bereketli olduğunu ve en az dersler kadar öğrenilenlerin perçinlenmesine yardımcı olduğunun da altını çizdi. Eğitim programında emeği geçen tüm hocalara teşekkür ederken sahnenin arkasındakileri de unutmayarak danışman abla ve abilere, komisyon üyelerine şükranlarını sundu. İLEM’in kocaman ve bütünleşmiş bir aile olduğunu gözler önüne serdi.

Ardından İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder selamlama konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet edildi. Sözlerinde İLEM Eğitim Programının önemli ve biricik olduğuna değinen Güder; “Eğitim Programı bizim amiral gemimizdir, aşağıdan gelen taze kanın pompalandığı yerdir” dedi. Programın iki amacı olduğunu ifade eden Güder, ilk hedeflerinin sebat ve disiplinli bir çalışmayı kazandırmak olduğunu, ikincisin ise bir kimlik ve bir duruş sahibi insanlar yetiştirmek olduğunu ekledi. Mezun olan öğrencilerin ihtisas programlarında yer almalarının mühim olduğunu ve hakikatte kimseyi mezun etmediklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Sonrasında sahneye çıkan İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş öğrencilere seslendi ve “Biz bir yolculuğa çıktık. Bu yolda en çok önemsediğimiz şeyler kulluk bilinci, hayr önceliği, ehliyet, liyakat, istişare, şahsiyet. Şahsiyetlere yer açamıyorsak bu bir zafiyettir. Güçlü şahsiyetlerle bu vakıflar geleceğe taşınacaktır.” dedi. Programın yavaş yavaş meyvelerini verdiğine değinen Erdoğmuş, İslam düşünce geleneğinin de oluşmaya başladığını söyledi.

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından 2018-2019 kademe programının son dersini yapacak olan Dursun Ali Tökel yerini aldı. “İçin Estetiği: İslam’da Estetik ve Ahlak” adlı konferansında Yunus Emre Haftasına değinerek sözlerine başladı. Bir benzetme yaparak 700 sene önce de bir İLEM’in var olduğunu ve Yunus Emre’nin orada şair olarak görev aldığını söyledi. İLEM’in öneminden bahsederken sözlerine şunları ekledi “Moğol tabiatlılardan kaçıp sığınabilmek için, Yunus Emre’ler yetiştirebilmek için İLEM gibi iyiliğe sevk eden kurumlara ve derneklere ihtiyacımız var.” dedi. Tökel, iç ve dış estetiğin ayrımına dikkat çekti. Gündemimizde kullandığımız kelimelerin hep dışın estetiği üzerine olduğunu ve biçimlerle sınırlandırıldığı, kategorize edildiğini söyledi. İç’in, yani mananın estetiğinin güzeli korumak maksatlı olduğundan söz etti. Ayetlerle konuşmasını süsleyen Tökel “davranışımızın estetiğinin modeli ne olacak?” diye sordu bizlere ve cevaben şunları ekledi “Allah Cemil’dir ve cemali sever”. Öyleyse model alacağımız kaynak Kur’an-ı Kerim olacaktır. Müslümanın çevresindekilere iyi davranmasıyla, Allah’a kulluk etmesi ve ona ortak koşmamasıyla, güzel konulardan bahsetmesiyle hüsne, yani güzele kavuşacağını ifade ederek sözlerine son verdi.

Konferansın ardından İLEM öğrencilerinin hazırladıkları müzik ziyafetiyle hem kulaklarımız hem de gönlümüz şenlendi. Eski mezunlardan Hasan Ramazan Yılmaz sözü aldı, sonrasında mezun öğrencileri temsilen Akile Serra Tüzgen, Hasan Remzi Eker ve Abdurrahman Çetin duygu ve düşüncelerini anlatmak için teker teker sahneye davet edildiler. Üç yılı geride bırakmış olmanın verdiği haklı gururla hem mutluluklarını hem de heyecanlarını bizlerle paylaştılar. Son olarak hocalara plaket takdimi ve öğrencilerin mezuniyet ve hediyelerinin takdimi ile program sona erdi, hatıra fotoğrafları çekildi. İLEM Eğitim Programını başarıyla tamamlayan 53 yoldaşımızı canı gönülden tebrik ve takdir ediyor, ilmin kapısını aralamalarıyla başlayan bu yolculuğun artarak devam etmesini temenni ediyoruz.

Leave a Comment