Etiket: ahlak

Psikolojide “Ahlak” Kavramı

Ahlak kavramı psikoloji sözlüklerinde “doğru ve yanlış ayrımı ile ilişkili olan” olarak geçerken felsefede “bir toplumun/bireyin davranış kalıplarını inceleyen felsefe alt alanı” olarak tanımlandığı...

El-Münkız Mine’d-Dalal

El-Münkız Mine’d-Dalal, İmam Gazali, Emin Yay., 2013, 200 s. İslam toplumunun yetiştirdiği en büyük alimlerden biri olan Ebu Hamid Muhammed el-Gazali 450/11058’de Tus’da dünyaya...

Ahlâkın Aklı ve Dini Olmalı Mı?

İnsanlık tarihinin kadim meselelerinden biri olan ahlâk, filozoflar ve birçok İslam düşünürü tarafından ele alınmış ve hakkında çok sayıda eser telif edilmiştir. Zeynep Kübra...

İmkan ve Ahlak Arasında Düşünce

Meşhur Nasreddin Hoca fıkrasını herkes biliyordur. Hoca bir gün göl kenarında yoğurt mayalamaktadır. Yanına yaklaşan bir adam ne yaptığını sorar, Hoca yoğurt mayaladığını söyler....

Tehzibu’l Ahlak

Tehzibu’l Ahlak, İbn Miskeveyh, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013, 247 sf. Ahlak; kaybetmeye doğru emin adımlarla ilerlediğimiz ve belki de kaybettiğimiz en kıymetli değerlerimizdendir. Modernizmin sömürdüğü...

Schopenhauer’de İrade-Ahlak İlişkisi

Schopenhauer’de İrade-Ahlak İlişkisi, Ahmet Uğurlu, 5 Nisan 2014, 16.30 Genel anlamda felsefenin arayışı içerisinde olduğu hakikatin ve gerçeğin arayışı farklı coğrafyalarda ve şahıslarda birbirinden...