Mescid-i Aksa

Hazırlayan: Esra Kamacı

BM Genel Kurulu’nun 29 Kasım 1947’de Filistin topraklarının Yahudiler ile paylaşımına yönelik planı ve İsrail’in 1948’de bağımsızlık kazanması ile Filistin topraklarında başlayan ve hala devam eden işgale dair bir çok yazı kaleme alınmıştır.

Mescid-i Aksa’nın önemini ve Filistin topraklarında yıllardır devam eden işgal sürecini daha iyi anlamak adına İslamcı dergilerde konunun nasıl ele alındığına gelin birlikte bakalım.

Vahdet dergisi Vahdet Araştırma Grubu’nun “Esir Mescid-i Aksa” metnine yer veriyor. Yazıda Mescid-i Aksa’nın anlamına ve Müslümanların Mescid-i Aksa’daki konumlarına değiniliyor. “Mescid-i Aksa davasının bütün dünya Müslümanlarının ortak davaları olduğunu unutmamak zorundayız.”

İLEM TV YouTube kanalında yayınlanan Gelin Kudüs Konuşalım başlıklı seride, Weaam Baloum, Reha Ermumcu, Taha Kılınç, Hüseyin Önal, Fuad Al Zubaide gibi isimler konuyu farklı noktalardan inceliyorlar.

İslam tarihinde Kudüs, Kudüs’te ilim halkaları, Kudüs kentinin gelişimi, Kudüs’te gündelik yaşam gibi birçok konunun ele alındığı seri panel ile sonlanıyor. 10 videoluk seride, Kudüs’ün işgal süreci dışında entelektüel bir birikiminin olduğunu gözlemlemek mümkün hale geliyor.

Muna Cibran, Raid Salah ile gerçekleştirdiği röportajda Salah’ın Mescid-i Aksa’nın imarı için gösterdiği çaba ve tutuklanma sürecine değiniyor. Salah, “İslami Hareket” teşkilatının esaslarını ve İsrail güvenlik güçlerinin tavrını deneyimleri ile aktarıyor.

Abdulkadir Macit, İLEM Blog’da yer alan “İşgal Altındaki Kıble Filistin İzlenimleri” yazısında Kudüs’ün korku iklimine dair deneyimlerini aktarıyor. “Filistin ziyaretimizin ardında kalan duygulardan bir tanesi de zaruri olarak ümit kaybetmeden mücadeleye devam edilmesi oldu.”

Arif Erdem Aktaş, “İsrail’in Mescid-i Aksa’yı Yıkma Projesi” yazısında İsrail’in Mescidi Aksa’dan geçen bir tünel açtığını ve bunun Mescidi Aksa’da tahribata neden olduğunu aktarıyor. “Siz şu an bu yazıyı okurken bile belki de İsrailli bir terörist bir Filistinli’yi öldürüyor”

Halit Eren “IRCICA’nın Kudüs İle İlgili Çalışmaları ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Kudüs” yazısında Osmanlı döneminde Kudüs’ün çok kültürlü yapısını ve devletin konumunu ele alıyor.

Osmanlı döneminde Kudüs’ün durumunu anlatan bir başka eser, İLEM Yayınlarından çıkan Abdullah Çakmak’ın kaleme aldığı “19. Yüzyılın Başlarında Kudüs” isimli kitap. Eser, Osmanlı Devleti’nin 1798-1841 yılları arasında Kudüs’te uyguladığı siyaseti konu ediniyor.

Değişim dergisinde anonim olarak yayımlanan “Kudüs Müslümanlarındır” metninde, Kudüs’ün bir İslam şehri olduğuna değinliyor. “Kudüs ve Filistin davası sadece Filistinlilerin veya Arapların değil bütün Müslümanların davasıdır.”

Said Şamil, “Yahudi Davası ve Filistin” yazısında Filistin halkının dünya Müslümanlarınca aldıkları maddi manevi desteğin kendilerini işgale karşı durma konusunda yüreklendirdiğini belirttiklerini aktarıyor.

“Filistin’in Acıları Filmelerde Yaşıyor” yazısında İhsan Kabil, Filistin meselesini ele alan belgesellere değiniyor. Kabil, Filistinli belgeselci Mai Masri ve Geda Teravi’nin belgesellerinin hikayesini ve önemini anlatıyor.

Kudüs’ün kültürel faaliyetlerinin ele alındığı bir başka eser, Yunus Çolak ve Latif Karagöz editörlüğünde okuyucu sunulan “Kudüs: Tarih, Şehir, Toplum”. Eserde Kudüs’e dair şehir- toplum ilişkisi, iktisadi ve kültürel bileşenlerin ele alınıyor.

Oktay Altın’ın Muhammed el Hindi ile gerçekleştirdiği röportaj Haksöz dergisinde yer alıyor. Muhammed el Hindi, Hamas’ın bölgedeki niteliğinden ve İsrail’in esir asker sorununa dair çözüm üretememesinden bahsediyor.

Ahmet Varol, Fahir Armaoğlu’nun “Filistin Meselesi ve Arap- İsrail Savaşları” eserini değerlendirdiği yazısıyla Dış Politika dergisinde yer alıyor. Varol, kitapta Filistin halkının Yahudi işgalina karşı verdiği mücadelenin “terörizm” başlığı ile sunulmasını eleştiriyor.

Berdal Aral, “Uluslararası Hukuka Göre Kudüs’ün Statüsü” yazısında tarihsel olarak Kudüs’ün konumunun değişimini ve konuya ilişkin antlaşmaları aktarıyor.

Kudüs’ün uluslararası hukuktaki konumu, Süleyman Güder moderatörlüğünde İLEM TV’de gerçekleştirilen “İşgal Altındaki Kudüs’te Neler Oluyor?” başlıklı panelde Ali Osman Karaoğlu ve Hüseyin Önal’ın konuşmacı olduğu oturumlarda da ele alınıyor.

Panelde ayrıca, Hüseyin Mercan yerel dinamikler bağlamında, Adem Yenihayat ise Kudüs’teki sivil toplum faaliyetleri bağlamında Kudüs’ü ele alıyor. Yenihayat, Kudüs’te Müslümanların Yahudi okullarında okumak durumunda olduklarından söz ediyor.

Selami Uçan, “Filistin’de Cesaret Çiçekleri” yazısında Müslümanların artık Filistin meselesine karşı daha bütünlükçü bir mücadele içinde olduklarından söz ediyor. “Şimdi cesaret çiçekleri açmıştır Filistin’in bağrında. Körpe çocuklar şehit olma sevdasına tutulmuştur.”

Filistin ve Mescid-i Aksa’ya dair daha pek çok yazıya İDP kataloğundan ulaşabilirsiniz.

https://katalog.idp.org.tr/arama?query=mescidi+aksa&order_by=match

Leave a Comment