Ana Sayfa Etiketler Düşünce

Etiket: düşünce

İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşâsı

0
İslam’da Dinî Düşüncenin Yeniden İnşâsı, Muhammed İkbal, Çev. Rahim Acar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2015, s. 240 Muhammed İkbal, mistik yönü ağır basan bir aile içinde dünyaya...

Felsefeye Türkiye’den Bakmak

0
Genelde Felsefe tarihi olarak anılan tarih, esasında daha ziyade batı tipi bir düşüncenin tarihidir. Batı tipi düşünceden kasıt, Batı'nın kendi aklî gelişimine uygun düşen...

Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi

0
Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi, Şerif Eskin, 7 Şubat 2015 Cumartesi, 15.00 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde...

Kur’an’ın Dört Temel Terimi – Mevdudî

0
Kur'an'ın Dört Temel Terimi, Ebu'l-A'la el-Mevdudi, çev. Mahmud Osmanoğlu, Özgün Yayıncılık, İstanbul, 2001, 144 s. İslam dinine göre, İslam dinine müntesip olmanın altı şartı vardır. Bu altı şarttan biri...

İslamın Bugünkü Meseleleri – Erol Güngör

0
İslam'ın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011, 264 s. Prof. Dr. Erol Güngör, çağdaş Türk-İslam düşüncesinin temel referanslarından sayılan büyük düşünürlerimizden biridir. Kendisi Doğu-Batı denklemini çok iyi...

İbn Sina Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık

0
İbn Sina Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık, İbrahim Halil Üçer, 6 Eylül 2014 Cumartesi, 16.30 İLEM Tez Sunumlarında Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi İbrahim...

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek – Marshall G. S. Hodgson

0
Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Marshall G. S. Hodgson, çev. Ahmet Aydoğan, Yöneliş Yayınevi, İstanbul, 2003, 487 s. İslam Medeniyeti tarihi Orta Doğu tarihi bağlamı içerisine mi yerleştirilmeli yoksa dünya tarihi...

Varlık Problemi Bağlamında Düşünmenin İmkânı

0
Varlık Problemi Bağlamında Düşünmenin İmkânı, Kasım Küçükalp, 18 Ekim 2014 Cumartesi, 17.00 İLEM her sene olduğu gibi bu sene de eğitim programına açılış konferansıyla başladı...