Ana Sayfa Etiketler Edebiyat

Etiket: edebiyat

Bir Varmış, Bir Yokmuş…

0
‘’Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ’at’’Sâbit                                                             ‘’Aşk...

Zamanın Bütünlüğü

0
“…Geçip gitmiş olmasa “geçmiş” zaman olmayacak. Bir şey gelecek olmasa gelecek zaman da olmayacak. Peki nasıl oluyor da geçmiş ve gelecek var olabiliyor? Geçmiş...

Sen Bir Düş İmişsin Kuşluk Çağında

0
Düş Düşe Uğultular kitabı üzerine bir inceleme... “O gidince şehir kendini hatırlattı. Egzoz sesleri, lastik sesleri, köpek ulumaları, tek tük sarhoş nidaları ve başkaca sesler...

2018 – 2019 İLEM Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

0
12 Ekim 2018 Cuma günü Doç. Dr. Berat Açıl, İslam Araştırmaları Merkezi konferans salonunda 2018-2019 İLEM Açılış Konferansı’nda “Osmanlı’da Estetik ve Poetika: Kelam, Mucize,...

Sisifos Söyleni

0
Albert Camus, Sisifos Söyleni, çev.Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları, 2018, 38. Baskı, 160 s.                 “Gerçekten önemli olan tek bir felsefe sorunu vardır, intihar.”   “Sisifos...

Anlatıbilim (Naratoloji)

0
Edebiyat kuramları 21. asra gelinceye kadar çeşitlenerek genişlemişlerdir. İlk zamanlar edebiyat üzerine yapılan tartışmaların sayısı ile günümüzdeki tartışmalar karşılaştırıldığında bu genişlik görülebilecektir. Bu tartışmalardan...

Tanzimat Dönemi Romanları

0
Tanzimat dönemi birçok kafa karışıklığının bulunduğu, yaşandığı bir dönemdir Türkiye için. Bu kafa karışıklığı siyasetten edebiyata geniş bir yelpazede zuhur etmiştir. Osmanlı Devleti’nin çökmeye...

Yahya Kemal’de İstanbul Manzarası

0
Habil Sağlam konuşmasına Yahya Kemal’de var olduğunu düşündüğü ve kendi çalışmasının temelini teşkil eden yaklaşımı açıklayarak başladı. Sağlam’a göre Yahya Kemal’in edebi faaliyetlerinin zeminini...

Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat ve Edebi San’atler Adlı Eserlerin Karşılaştırılması

0
Belâgat; aslen Arapça bir kelime olup, sözün yerinde ve zamanında, açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmesine denmektedir ki üç bölümden oluşur. Meâni; sözü...

Ahmed Arif’e Dair

0
Bazı insanlar suskunluğu ile bazı insanlar ise kullandığı kelimelerle, kurduğu cümlelerle yakalanır etrafına. Herhangi bir kelime olmaktan çıkıp, duyulduğu an yalnızca bir kişiyi hatırlatan...