Etiket: Muhammed Emin Dalseçkin

Vücuddan Vahdete

Son dönemlerde Türkiye’de üzerine tartışılmaktan oldukça hoşlanılan bir kavram var: Taşra sıkıntısı. Özellikle Nuri Bilge Ceylan sonrası bu kavram çok daha göz önüne gelir...

Jeokültürel Elitizm ve Üç Husus

Bilgiye erişimin, daha da önemlisi bilgiyi oluşturabilme ve paylaşabilmenin herkes için mümkün hale geldiği enformasyon devrimi ertesinde jeokültürel elitizm hala nasıl varlığını sürdürebilmektedir?

Camus’den Covid’e Enformasyon Açlığı

Endüstri Devrimi ve Fransız İhtilali ile başlayan Yeni Çağ’ın sırtımıza yüklediği bir başka ihtiyaç enformasyon açlığıdır. Orta Çağ’da ve günümüzde küçük bir azınlığın dışındaki...