Etiket: ömer türker

İsis’in Peçesini Aralamak

ilişkisinde daimi bir metafor olan Mısır tanrıçası İsis’in heykelinde yazan bu söz; çağlardan beri insanın dış dünyaya olan merakını ve bu merak neticesinde dış...

Temel Dinamikleri Yeniden Ele Almak

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi ikinci aşama çalışmalarının ilki 29 Mart 2022 tarihinde “İslam Düşüncesinde Siyaset-İktisat İlişkisi” konferansı ile başlamıştır.

İslam Bilimlerinde Dönemlendirme Sorunu

İslam Bilimlerinde Dönemlendirme Sorunu, Ömer Türker, 20 Mart 2015 Cuma, 18.00 “İslam Bilimlerinde Dönemlendirme Sorunu” adlı sunumunda Ömer Türker, İslam ilimlerinde dönemlendirme probleminin bu...

Son Yazılar