Etiket: ömer türker

Bir Kaybın Yeniden İnşası

Ömer Türker, bu eserinde bizlere modern çağda yaşadığımız problemlerin İslam Düşünce Geleneklerinden hareketle nasıl ele alacağımız hususunda çıkış yollarını göstermekte ve unuttuklarımızı hatırlatmaktadır.

İsis’in Peçesini Aralamak

“Ben, olan ve olmakta olan ve olacak her şeyim ve hiçbir ölümlü elbisemi kaldıramadı” insanın doğayla ve dış dünyayla ilişkisinde daimi bir metafor olan...

Temel Dinamikleri Yeniden Ele Almak

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi ikinci aşama çalışmalarının ilki 29 Mart 2022 tarihinde “İslam Düşüncesinde Siyaset-İktisat İlişkisi” konferansı ile başlamıştır.

İslam Bilimlerinde Dönemlendirme Sorunu

İslam Bilimlerinde Dönemlendirme Sorunu, Ömer Türker, 20 Mart 2015 Cuma, 18.00 “İslam Bilimlerinde Dönemlendirme Sorunu” adlı sunumunda Ömer Türker, İslam ilimlerinde dönemlendirme probleminin bu...