Kategori: İnsan ve Toplum

Anlatıbilim (Naratoloji)

Edebiyat kuramları 21. asra gelinceye kadar çeşitlenerek genişlemişlerdir. İlk zamanlar edebiyat üzerine yapılan tartışmaların sayısı ile günümüzdeki tartışmalar karşılaştırıldığında bu genişlik görülebilecektir. Bu tartışmalardan...

Tanzimat Dönemi Romanları

Tanzimat dönemi birçok kafa karışıklığının bulunduğu, yaşandığı bir dönemdir Türkiye için. Bu kafa karışıklığı siyasetten edebiyata geniş bir yelpazede zuhur etmiştir. Osmanlı Devleti’nin çökmeye...

Muhafazakâr Genç Kuşağın Instagram Profilleri

Araştırmanın konusu olarak muhafazakâr gençlerdeki mahremiyetin sosyal medya sınırının mahiyetini, muhafazakârlar arasında modalaşan yaşam şeklini yaşayan ve yaşamak isteyen tabakaların Instagram’daki paylaşımlarını ele alan...

Le Corbusier’i Bilir Misiniz?

Bu yazı İnsan&Toplum dergisinde yayımlanmıştır. Modern mimarlık denilince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Charles-Edouard Jeanneret ya da bilinen mahlasıyla Le Corbusier’dir. 1887 doğumlu...

Yer ve Gök Arasında Düşünce

Düşünce tarihi içinde, ele alınan muhtelif sorunlara ilişkin düşünceler zaman içinde değişiklikler göstermiştir. Düşüncelerin geçirdiği bu değişimlere bugünden bakıp farklı sebepler bulmak mümkündür. Ekonomik...