Kategori: İnsan ve Toplum

Çin’in Azınlık Politikaları

Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti etnik gruplara öz denetim ve kendi kendini yönetme hakkı vermiş gibi görünse de bu hakkın pratikte önemli zayıflıkları bulunmaktadır. Tarih...

Hem Turfanda Hem Turfa

Tezli bir roman olarak karşımıza çıkan Turfanda mı Yoksa Turfa mı? Mizancı Murad tarafından 1890’larda kaleme alınmıştır. Tezli bir roman dedik çünkü Mizancı Murad...

Sanatın ve Kutsalın Alanı

Roman, tiyatro gibi edebi türlerin işlevleri ve mahiyetleri hakkında genel olarak iki görüş vardır. Bazılarına göre bunlar sadece birer araçtır ve insanlar bunları kullanarak...

Felsefeye Türkiye’den Bakmak IV

Yerli bir düşünce oluşturma imkânının gereklerini ve Cumhuriyet dönemi düşünce faaliyetlerini kabaca ele aldığımız önceki yazılardan sonra, buna imkân oluşturabileceğini düşündüğümüz bir düşünürden bahsetmek...