Kategori: Kitaplık

Hem Turfanda Hem Turfa

Tezli bir roman olarak karşımıza çıkan Turfanda mı Yoksa Turfa mı? Mizancı Murad tarafından 1890’larda kaleme alınmıştır. Tezli bir roman dedik çünkü Mizancı Murad...

Tehzibu’l Ahlak

Tehzibu’l Ahlak, İbn Miskeveyh, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013, 247 sf. Ahlak; kaybetmeye doğru emin adımlarla ilerlediğimiz ve belki de kaybettiğimiz en kıymetli değerlerimizdendir. Modernizmin sömürdüğü...

Klasik Türk Edebiyatında Alegori

Klasik Türk Edebiyatında Alegori, Berat Açıl, 8 Şubat 2014 Cumartesi, 16.00 İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl, “Klasik Türk Edebiyatında...

Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme

Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, Prof. Dr. Ali Akyıldız, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, 252 s. Osmanlı Devleti’nin klasik diye tabir edilen dönemlerinde kendine has diyebileceğimiz...