Evrim Tartışmaları

Hazırlayan: Esra Kamacı

Evrim teorisinin kurucusu, İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin 19 Nisan 1882 tarihinde hayatını kaybetti. Darwin’in ölüm yıldönümünde, İslamcı dergilerde evrim teorisine ilişkin tartışmaları derledik. Keyifli okumalar.

Senai Demirci “Evrim Cephesinde Yeni Bir Şey Var” yazısında evrim teorisinin türlerin rastgele mutasyonlar ile evrimleştiğini iddia ettiğinden ve buna karşın mikrobiyolog John Cairnes ve Barry Hall’ın gündemdeki çalışmalarında rastgelelik fikrinin çürütüldüğünden söz ediyor.

“Evrim Teorisinin Çöküşü” yazısında Şükran Budaksal Bilim Sanat Vakfı’nın aynı isimle gerçekleştirdiği konferanstan notlarını bizlere sunuyor. Budaksal, arkeolojik kazılar neticesinde evrim teorisinin sözünü ettiği ilerlemeye rastlanamadığını belirtiyor.

Ahmet Ersöz, “Evrim Teorisinin Ardındaki Gerçek” isimli yazısında evrim teorisinin gerçekliğinin olmadığından bahsediyor. Ersöz, Darwin’in evrim teorisi ile materyalist felsefenin en büyük eksiğini giderdiğinden ve Marx’ın bu nedenle Darwinci olduğundan söz ediyor.

Habibe Işık’ın Furkan Aydıner ile röportajı “Evrim Sadece Biyolojiyle Sınırlı Kalan Bir Teori Değildir” başlığı ile yayımlanıyor. Aydıner, İslam ile evrim teorisinin aynı anda kabul edilebilirliğini tartışmaya açıyor. Ve evrim teorisini Tanrı inancı noktasında değerlendiriyor.

İshak Aslan “Ya Evrim Teorisi Doğruysa?” yazısında bilim- din ilişkisini evrim teorisi örneği ile açıklıyor. Aslan, yeniden alevlenen evrim tartışmaları karşısında Müslümanların duruşunun, Tanrı ve Evren tasavvurundaki eksikliklerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Ramazan Can “İslam Soslu Darwinizm” isimli değerlendirmesinde ayetler ışığında Müslümanların darwinizmi nasıl ele alması gerektiğine yönelik fikirlerini açıklıyor. Evrim teorisinin kısaca anlatıldığı metinde Can, farklı fikirlere karşı bakış açısını belli referanslar ile sunuyor.

Misak dergisinde yer alan “Aydınları Meşgul Eden Tartışma: Darwinizm ve Akıllı Tasarım” başlıklı haber metninde, evrimin rastlantısal yaratılış iddiasına Akıllı Tasarım teorisinin verdiği cevaba değiniliyor. Metne göre Akıllı Tasarım teorisi evrim teorisinin iddiasını reddediyor.

“Bir İnsanlık Suçu: Sosyal Darwinizm ve Üstün Irk Projesi” yazısında Yunus Çolakoğlu, darwinizmin sosyal darwinizme nasıl dönüştüğünü ve faşist ideolojilerin bu fikirsel zemin aracılığı ile gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemleri nasıl meşrulaştırdığını açıklıyor.

Alim Arlı, Atilla Doğan’ın “Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm” isimli konferansını aynı isimli yazısında değerlendiriyor. Doğan, Osmanlı’nın da Almanya, İngiltere gibi ülkeler gibi sosyal darwinizmden ve darwinci düşünürlerden etkilendiğinden söz ediyor.

Fikret Kaya, “İnsanın Yaratılışı, Darwinizm Teorisi ve Hz. Adem (a.s) Üzerine Notlar” yazısında, İslami kaynaklarda Hz. Adem’in yaratılışından nasıl bahsedildiğini açıklıyor. Kaya, maddenin kendinden geliştiğini iddia eden Darwinizmi karşı ayetler ışığında değerlendiriyor.

Evrim teorisi, ortaya atıldığı ilk günden bugüne kadar tartışılan, kimilerince desteklenen kimilerince eleştirilen bir teori olmuştur. Sadece biyolojik bir zeminde kalmamış felsefeden psikolojiye, cinsiyet tartışmalarından ırkçılığa kadar birçok alanı etkisinde bırakmıştır.

Charles Darwin ve evrim teorisine dair daha pek çok yazıya İDP kataloğundan ulaşabilirsiniz.

https://t.co/Y1F92WAYMG

Leave a Comment